County Wicklow Partnership Logo

County Wicklow LEADER Programme 2014 – 2020 Call For Projects

County Wicklow Partnership is seeking Expressions of Interest (EOI) from communities and local groups in Wicklow looking for funding.

Should you wish to submit an EOI under this call you must do so by the 15th of September, 2017.

Only EOIs deemed eligible by Wicklow Local Community Development Committee will be invited to submit a full application.

CWP are calling for EOIs for projects from communities and groups under the following themes:

  • Social Inclusion (Community Facilities and community initiative type projects)
  • Rural Environment (Access to Biodiversity, outdoor trails & Rural Recreation type projects)

This call for Expressions of Interest is now open and the themes and amounts available are:

Type of Project Maximum Grant Budget Allocated
Community Facilities and initiatives €200,000 €500,000
Access to Biodiversity, outdoor trails & Rural Recreation €200,000 €500.000

 

The deadline for submission of EOIs under this call are as follows:

Time:                         17.00 pm

Date:                          Friday 15th of September, 2017

Email only to:         leader@wicklowpartnership.ie

 

A series of public meetings will be held around the county to provide information on this call.

 

Time Day Date Venue
7.30 pm Wednesday 28th June, 2017 Hollywood Centre, Hollywood
7.30 pm Thursday 29th June, 2017 St Brigid’s Hall, Carnew
7.30 pm Wednesday 5th July, 2017 Glenealy Village Hall, Glenealy

CONTACT CWP FOR A COPY OF THE EOI FORM OR DOWNLOAD AT THE LINK BELOW

If you require assistance in completing this form please contact CWP on 0402 20955 or email leader@wicklowpartnership.ie

Downloads:

Expression of Interest 27.04.2017

Guide to LEADER Programme 2017

 LEADER Logo Block

Clár LEADER Chontae Chill Mhantáin 2014-2020 

Tá Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin ag lorg léiriú spéise ó phobail atá ag lorg cistiú. Is próiseas é seo le dhá chéim:

  1. Cuir isteach do Léirithe Spéise (LS)
  2. Cuir Isteach do h-Iarratais

Más mian leat LS a chuir isteach faoi ghlao, ní mór dhuit é a dhéanamh fá 15ú de Mheán Fómhair 2017. Ní thabharfar cuireadh iarratas iomlán a chuir isteach ach amháin do LS a mheastar incháilithe.

Tá CCCM ag glaoch ar LS do thionscadail ó phobail agus ó ghrúpaí faoi na téamaí a leanas:

  • Cuimsiú Sóisialta (Áiseanna phobail agus tionscadail de chineál thionscnamh phobail)
  • Comhshaol Tuaithe (Rochtain ar Bhithéagsúlacht, conairí faoin spéir agus tionscadail de chineál áineasa tuaithe)

Tá an chéad glao do Léirithe Spéise oscailte anois agus is iad na téamaí agus na suimeanna atá ar fáil ná:

Cineál Tionscadal Uas-deontas Buiséad Cionroinnte
Áiseanna agus Tionscnaimh Pobail €200,000 €500,000
Rochtain ar Bhithéagsúlacht, Conairí Faoin Spéir agus Áineasa Tuaithe €200,000 €500,000

 

An spriocdháta atá ar chuir isteach LS faoin nglao seo ná mar a leanas:

 

            Am:                                                 17:00

            Dáta:                                              Dé hAoine 15ú de Mheán Fómhair 2017

            Ríomhphost Amháin Chuig: leader@wicklowpartnership.ie

Más mian leat bheith measta faoin nglao seo, ní mór dhuit foirm léiriú spéise comhlánaithe a chuir isteach chuig Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin, 3iú urlár, Avoca River House, Birdgewater Centre, An tInbhear Mór, Co Chill Mhantáin fá dhúnadh ghnó ar Dé hAoine an 16ú Nollaig 2016. Tá foirmeacha LS ar fáil trí dul i dteangmháil le 0402 20955 nó le ríomhphost ag info@wicklowpartnership.ie.

Tionólfar sraith cruinnithe poiblí tiompaill an chontae le eolas a chuir ar fáil faoin glao seo. Cuir in iúl dúinn más mian leat freastal, le do thoil.

Am Dáta Láthair
7:30 i.n. Dé Céadaoin 28ú Meitheamh 2017 Ionad Hollywood, Cillín Chaoimhín
7:30 i.n. Déardaoin 29ú Meitheamh 2017 Halla Naomh Bríde, Carn an Bhua
7:30 i.n. Dé Céadaoin 5ú Iúil 2017 Halla an Bhaile, Gleann Fhaidhle